Tuyển Dụng

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 7/2018

Author: | Categories: Tuyển Dụng No comments
FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 7/2018 Số lượng cần tuyển: 10 Mức lương: Thỏa thuận Loại hình công việc: Toàn thời gian Hạn nộp hồ sơ: 31-07-2018 Đơn vị quản lý: Chi nhánh FPT Thái Nguyên Chi tiết công việc – Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 1/2018

Author: | Categories: Tuyển Dụng No comments
FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 1/2018 Số lượng cần tuyển: 10 Mức lương: Thỏa thuận Loại hình công việc: Toàn thời gian Hạn nộp hồ sơ: 15-02-2018 Đơn vị quản lý: Chi nhánh FPT Thái Nguyên Chi tiết công việc – Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 12/2017

Author: | Categories: Tuyển Dụng No comments
FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 12/2017 Số lượng cần tuyển: 10 Mức lương: Thỏa thuận Loại hình công việc: Toàn thời gian Hạn nộp hồ sơ: 31-12-2017 Đơn vị quản lý: Chi nhánh FPT Thái Nguyên Chi tiết công việc – Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 10/2017

Author: | Categories: Tuyển Dụng No comments
FPT Telecom Thái Nguyên tuyển dụng nhân viên kinh doanh 10/2017 Số lượng cần tuyển: 05 Mức lương: Thỏa thuận Loại hình công việc: Toàn thời gian Hạn nộp hồ sơ: 31-10-2017 Đơn vị quản lý: Chi nhánh Thái Nguyên Chi tiết công việc – Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng

FPT Telecom Thái Nguyên tuyển nhân viên hỗ trợ Kỹ thuật tại nhà khách hàng

Author: | Categories: Tuyển Dụng No comments
FPT TELECOM THÁI NGUYÊN TUYỂN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KỸ THUẬT TẠI NHÀ KHÁCH HÀNG Số lượng cần tuyển: 03 Mức lương: Thỏa thuận Loại hình công việc: Toàn thời gian Hạn nộp hồ sơ: 25-10-2017 Đơn vị quản lý: Chi nhánh FPT Thái Nguyên Chi tiết công việc – Xử lý các sự cố